Doprava zadarmo pri nákupu nad 32 EUR

Vrátenie tovaru

Vrátenie zaslaného alebo odobratého tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky je možné v súlade so Zákonom 367 / 2000Sb (§ 53 ods. 7 OZ), platným reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.

  • Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a kompletný. Odporúčame k zásielke priložiť stručný sprievodný list s adresou odosielateľa, číslom objednávky a faktúry.
  • Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku. V opačnom prípade takáto zásielka nebude prevzatá.
  • Z hygienických dôvodov nie je možné takto vrátiť tovar zo sekcie "Ochranné pomôcky"


Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru a žiadosti o odstúpení od Zmluvy, zašleme finančný obnos za tovar prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Stylpo s.r.o.,

Olomoucká 1005/166, Brno, 627 00

Reklamácia

V prípade výskytu vady tovaru v záručnej dobe je postup nasledovný:


Adresa pre reklamáciu tovaru:

Stylpo s.r.o.,

Olomoucká 1005/166, Brno, 627 00


Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť reklamovaný tovar (odporúčame dodať aj doklad o kúpe tovaru). Kupujúci je povinný uviesť o akú chybu sa jedná a ako sa chyba prejavuje.


Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia reklamácie.